Igualtat

La Regidòria d´Igualtat es l órganisme encarregat d´impulsar les polítiques cap a les dones y promoure la igualtat d´oportunitats entre homes i dones en el municipi.

On estem ?

Edifici de serveis socials
Plaça de la Verge, número 12
46400 Cullera

Cita prèvia: 96172 00 00

igualtat@cullera

El Consell d´Igualtat: El Consell d’Igualtat s’adscriu a la Regidoria d’Igualtat.
El Consell Municipal d’Igualtat del M. I. Ajuntament de Cullera és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva i informativa i d’assessorament als diferents òrgans de l’Ajuntament per a una igualtat efectiva. Naix de la vocació de garantir la participació democràtica dels diferents col·lectius socials que formen part del municipi de Cullera en igualtat d’oportunitats en els diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social del municipi.

  **Document: Reglament**

Agencia d´Igualtat: Dinamitzada per una Agent d´Igualtat pertanyen a la Xarxa de Agents d´Igualtat de la Generalitat Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/xarxa-valenciana-agents-igualtat

Edifici de Serveis Socials, Plaça de la Verge, número 12, 46400 (Cullera)
igualtat@cullera.es
Cita prèvia: 96 1720000 extenció 237

Funcions:
    • Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris profesionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones.
    • Prevenció i detecció de la violència de génere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.
    •  Detecció de las necessitats  del municipi en matèria d´ atenció a la violència de génere.
    • Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d´ àmbit nacional, autonòmic i local.
    • Informar i assessorar a les dones per a la creació d´ empreses i la millora de l´ activitat empresarial i/o autònoma.
    • Elaboració, implementació i evaluació de plans d´ igualtat municipals.
    • Disenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de génere en les polítiques públiques municipals.
    • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria de igualtat d´oportunitats entre dones i  homes, i prevenció de la violència de génere.     
    • Dissenyar accions per a fomentar l´ associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions.
    • Informar i assessorar a empreses o entitats per a la elaboració i implantació de plans d´ igualtat i evaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l´ Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Génere.

Enllaços d´interés:
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Institut de les Dones
Instituto de la Mujer
Observatorio de la Violencia de Género
Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres
Asociación de hombres por la igualdad de género
Equipo Nizkor – Derechos humanos de las mujeres

POLÍTIQUES PÚBLIQUES:

    • Document: I Pla d´Igualtat de empleats i empleades de l´Ajuntament de Cullera
     
    • Comissió d´Igualtat: òrgan encarregat de promoure el compliment del principi d´igualtat d´oportunitats entre dones y homes en ´àmbit de l´ajuntament.
       * Reglament Intern d´organització i funcionament.
     
    • Guies
          * “Trenquem el silenci”: guia contra la violencia de génere
     
    • Protocols d´Actuació :
        * Punt violeta en festes
     
    • Recursos
       *  Centro mujer 24 h de la Generalitat

CAMPANYES, PROGRAMACIÓ:     
      8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
      24 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA PER LA PAU I EL DESARMAMENT  *foto
      28 DE JUNY DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSITAT SEXUAL
      25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
      PREVENCIÓ VIOLENCIA DE GENERE EN CENTRES EDUCATIUS
        Campanya no  em toques el Whastapp
        Clowconferencia : Quine bien te quiere te hará reír

NOTÍCIES:
 
 (En construcció)
  

     

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30