Mª Francesca Ortiz Olivert
96 172 00 00
Plaça de la Verge, 5
3º Tinent d'Alcalde i delegada de Serveis socials, Residència 3ª edat, Drogodependències e Igualtat.
PSOE